Áldás Református Óvoda
Főoldal

Eseménynaptár

Óvodai hírek

Csoportjaink

Dokumentumok

Galéria

Elérhetőségek

Áldás Békesség!
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Istennek országa”
(Márk 10,14)


Szeretettel köszöntjük Önt a Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Református Óvodájának Programjában megfogalmazott gondolatokkal:

Küldetésünk, hogy Isten ajándékaként kapott gyermekeket, a krisztusi úton járva az Ő szeretetében neveljük.

Szemléletünk egyik központi helyét foglalja el az ökumenikus lelkiség, hivatásunknak tartjuk, hogy egyetlen egy vallási közösséghez tartozó gyermek se érezze idegennek intézményünket, hanem OTTHON legyen, óvodába sietve is „haza” érkezzen. Ennek szellemében törekszünk a Bibliai jártasság kialakítására, Bibliai történetek olvasásával, feldolgozásával segítjük a Krisztusi értékrendszer kialakítását. A „keresztyéni jókedv” szellemében a tevékenységeink közben, között gyakran felcsendül egy-egy Istent dicsőítő ének, gyerekdal. Fontosnak tartjuk a hitéleti nevelés során, hogy gyermekeink hitüket örömmel éljék meg.
Óvodai nevelésünk feladata tehát, az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül
- feladatunknak tekintjük - egész nap folyamán - a keresztyén erkölcs normáihoz igazodó magatartás, az emberi kapcsolatokban a szeretet, a bizalom, a türelem, az igazságosság, a szelídség megtapasztalását, befogadását és gyakorlását,

- az egészséges életmód alakítását,

- az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítását

- az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását.

Minden gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Személyes hitünk és életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően, a családokkal szorosan együttműködve nevelünk. A ránk bízott gyermekeket képességeiknek megfelelően igyekszünk fejleszteni, oldani túlzott szorongásaikat, bizonytalanságaikat, segítjük őket az önmegismerés útján.
Óvodánk kiemelt értékeinek tekintjük a hitet, a szeretetet, megbízhatóságot, minőségi munkára való törekvést.

Dicsőné Berecz Enikő